Podmínky pronájmu

Podmínky a náklady na pronájem jsou stanoveny na základě typu sortimentu a předpokládané doby pronájmu. Nájemní postupy jsou kladně ovlivněny historií spolupráce s obchodním partnerem.

 

Základní pojmy a podmínky:

1) K pronájmu jsou povinné doklady potvrzující totožnost nájemce.

2) Zařízení se pronajímá na den.

3) Můžete vyjednat cenu za pronájem více zařízení nebo pronájem na delší dobu.

4) V době pronájmu zařízení může být účtována vratná kauce. Výše kauce je závislá na hodnotě pronajatého zařízení a délce nájmu.

5) Nájemce je povinen vrátit zařízení ve stavu, který není horší než ten, který vyplývá z běžného použití.

6) Nájemce je odpovědný za zajištění vyškoleného personálu pro provoz pronajatého zařízení.

Kontaktujte nás s cílem dohodnutí podmínek pro Vaše podnikání a při určené kompletaci zařízení.